Witgoed reparatie nodig?

Regel direct een monteur voor een wasmachine reparatie, vaatwasser reparatie, koelkast reparatie, wasdroger reparatie of vriezer reparatie.

Landelijk dekkende witgoed reparatie dienst.

Dé website voor reparatie & onderhoud

Disclaimer

Van Hilten marketing verleent u hierbij toegang tot Witgoed.website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Van Hilten marketing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Hilten marketing spant zich in om de inhoud van Witgoed.website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Witgoed.website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van Hilten marketing.

Witgoed.website is zelf geen witgoedreparatiebedrijf. Van Hilten Marketing fungeert puur als bemiddelaar tussen witgoedreparatiebedrijven en (potentiële) klanten die hun diensten nodig hebben. De afspraken die tot stand komen via telefonisch contact of het afsprakenformulier worden rechtstreeks gemaakt met het betreffende witgoedreparatiebedrijf.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van de afspraak volledig bij het witgoedreparatiebedrijf ligt waarmee de afspraak is gemaakt. Witgoed.website aanvaardt hierin geen aansprakelijkheid. Ons doel is om een efficiënte en betrouwbare verbinding tot stand te brengen tussen de klant en het witgoedreparatiebedrijf, maar de daadwerkelijke uitvoering en het nakomen van de reparatieafspraak valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf waarmee de klant de afspraak heeft gemaakt.

Verder is van Hilten marketing op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor witgoedreparatiebedrijven als voor klanten hiervan. Van Hilten marketing kan bij conflicten eventueel wel optreden als bemiddelaar, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden.

Dat van Hilten marketing adverteert met “reparatie + [plaatsnaam] ” en dit ook in de teksten op witgoed.website laat terugkomen, betekent niet dat het reparatiebedrijf dat u via Witgoed.website kunt bellen, per se zo heet. Het gaat hier slechts om een bedrijf dat witgoedreparaties aanbiedt in de betreffende plaats.

Voor op Witgoed.website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan van Hilten marketing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op witgoed.website liggen bij van Hilten marketing. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Hilten marketing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

KvK- en BTW-nummer

Van Hilten marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 88026159. De handelsnaam witgoed.website valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van van Hilten marketing is NL004524383B62.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd en vervolgens op sommige punten aangepast.